Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Hvorfor programmering - hvorfor Python?

Episode 1

Jens & Tue stiller og besvarer spørgsmålet “Hvorfor programmering - hvorfor Python?” og kommer ind på tværfaglighed, krydsfeltet mellem teknik og forretning.

Du er attraktiv på jobmarkedet, hvis du kan oversætte imellem økonomi og it.

Python ligger i toppen hvad angår popularitet og baner vej for en generel forståelse af programmering.

Skriv til os på podcast@kodekebab.dk hvis du har kommentarer, forslag eller spørgsmål.