Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Pilot

Jens & Tue introducerer denne podcast, hvor vi taler om programmering, primært med Python.

  • Målgruppen er først og fremmest studerende på KEA, kommende studerende og andre undervisere må dog også meget gerne lytte med. Ja, faktisk er netop du hjerteligt velkommen!
  • Med denne podcast vil vi behandle alle mulige sjove emner om programmering. Tanken er, at alle kan være med på det meste - vi kommer nok også til at gå mere i detaljer.
  • Tue & Jens er begge undervisere på Økonomi & IT, en uddannelse til professionsbachelor på KEA Digital.
  • Vi kommer til at tale om emner som styring af dit projekt, gode forklaringer på variable og objekter i Python, og meget mere!
  • Frekvensen bliver som udgangspunkt to gange hvert semester, altså fire gange årligt. Plus det løse.